• امروز دوشنبه, 07 مهر 1399 - Mon 09 28 2020
 • شورای اسلامی روستای باغ آسیا

  هفتمین جلسه CBR در باغ آسیا برگزار شد

  IMG 3061

  در پی بازدید به عمل آمده از روستای باغ آسیا در قالب CBR (توانبخشی مبتنی بر جامعه) با همکاری ریاست شورای اسلامی،دهیار، تسهیلگر محلی و نماینده خانواده ی معلولین جلسه شورای توانبخشی در محل دفتر دهیاری تشکیل شد 

  در طی این جلسه عملکرد تسهیلگر محلی مورد ارزیابی قرار گرفت و نیازمندیهای معلولین سطح روستا برای اولویت بندی چه در قالب مناسب سازی ، اشتغال ، وسایل کمک توانبخشی و همچنین نیازمندی های سالمندان روستا مورد بررسی قرار گرفت و طبق گزارش تسهیلگر محلی و بازدید به عمل آمده معلولین و سالمندانی که نیازمند به حمایت و استفاده از تسهیلات CBR بودند شناسایی و معرفی شدند

   برنامه CBR با کمک تسهیلگران میانی و محلی رابطه معلولین با جامعه را نزدیکتر کرده و همچنین نیازمندی های معلولین مورد بررسی بیشتر قرار گرفته لذا تخصیص اعتبار در راستای برنامه CBR میتواند روند رو به رشدی در زمینه های مختلف اشتغال ، مناسب سازی ، وسایل کمک توانبخشی ایجاد کند تا این قشر ارتباط تنگاتنگی با جامعه داشته و در اجتماع حضور داشته باشند و بتوانند از توانایی های خود استفاده کنند و در راستای هدف CBR حرکت کنند.

  IMG 3060

  ارسال نظر

  کد امنیتی
  بارگزاری مجدد